Studentská soutěž

V rámci konference CHISA 2023 proběhla soutěž o nejlepší studentskou přednášku.

První místo získal Tadeáš Matěcha za přednášku: Komplexní analýza krevních nátěrů.

Druhé místo získala Kateřina Nyklíčková za přednášku: Vliv geometrických parametrů strukturovaného lože na hydrodynamické parametry zkrápěného reaktoru z pohledu dvoufázového toku.

Na třetím místě se umístila Laura Bábanová s přednáškou: Funkcionalizované polymérne membrány pre degradáciu pesticídov.

Speciální cenu děkana VŠCHT získali Natálie Jaklová s přednáškou: Aplikace sonikace při syntéze methylesteru kyseliny 1-methyl-10-methoxydihydrolysergové (MeLUME)

a Michal Syrový: Jednokroková příprava nanovlákenného materiálu na bázi polyakrylonitrilu a acetátu celulózy pro záchyt CO2.

Všem oceněným gratulujeme za skvělou práci.