Přednášky & postery

Zveme všechny účastníky, aby přihlásili svou přednášku či poster.

Velký důraz bude kladen na studentské přednášky.

 

Plenární přednášející v pořadí, v jakém jsou uvedeni v programu

 

1. Prof. Jarka Glassey, FREng, CEng, FIChemE, PFHEA

School of Engineering, Newcastle University

Can models help us develop better medicines more quickly?

 

2. RNDr. Petra Innemanová, PhD

Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Dekonta a.s.

Epigeické žížaly – recyklační pomocníci na dosah ruky

 

3. Ing. Lukáš Bartek, PhD

Ředitel SBU Speciality, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Spolchemie – výzvy a možnosti pro udržitelný rozvoj

 

4. Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD, DrSc.

Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, MBÚ AV ČR

Perfluorované a polyfluorované látky v životním prostředí a jejich rizika

 

5. Ing. Ivana Kopecká

Národní technické muzeum

Chemická laboratoř v Národním technickém muzeu a některá specifika analýzy sbírkových materiálů

 

6. Prof. Ing. Kamil Wichterle, DSc.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Chemický inženýr a dekarbonizace průmyslu

 

7. Mgr. Tomáš Homola, PhD

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pokročilé priemyselné plazmové zdroje pre rýchlu úpravu nano a bio povrchov

 

8. Ing. Pavel Kukula, PhD

Ranido

Historie a nové možnosti využití Raneyova niklu (TENTATIVE)

 

9. Doc. Ing. Martin Drobek, PhD

Institut Européen des Membranes, CNRS and University of Montpellier

Design of new multifunctional membrane materials for separation, extraction or detection applications

 

10. Ing. Jan Krišpín

ORGREZ, a.s.

Budoucnost průmyslové energetiky v době dekarbonizace

 

Studentské posterové sekce A až E

Celková kapacita studentských soutěžních sekcí činí 55 účastníků. Příspěvek by neměl přesáhnout 6 minut, bude následovat krátkou diskusí (4 minuty) a dále představením posteru ve zvláštní sekci A až E. Každá sekce bude vyhodnocena a bude určeno pořadí prvních tří.

 

Obecná posterová sekce

Obecná posterová sekce je určena pro všechny účastníky bez rozdílu věku, zařazení, vědecké hodnosti, tématu atd. Sekce není soutěžní.